Care Company Europe

“Ik woon heerlijk in mijn flat in het zuiden van Frankrijk waar ik zo verknocht aan ben. Heb hier jaren met mijn, nu overleden, partner gewoond. Dankzij mijn fantastische zorgverleensters via Care Company kan ik hier blijven wonen en mijn prettige leven voortzetten.”